Skip nyavigation MENyU

Dit houdt ons bezig *walks away*

De ontwikkewingen in het ondewwijs en bij Magistew staan nyooit stiw. Dagewijks zijn we *notices buldge* bezig *walks away* met het vewbetewen van onze pwoducten en diensten voow onze kwanten. W-Wij bieden u gwaag inzicht in de bewangwijkste zaken die op dit moment spewen in onze mawkt. Mis d-daawom nyiet het waatste nyieuws wondom ^w^ de v-vowgende thema’s:

Ondewwijs o-o-ondewsteunyend pewsonyeew (adminyistwatie & beheew)

Aws appwicatiebeheewdew bwijf je *sees bulge* via ons S-Suppowtpowtaaw eenvoudig op de hoogte van awwe bijzondewheden wondom ^w^ onze pwoducten en diensten. Daawnyaast is ew een x3 gwoot aanbod aan ;;w;; cuwsussen en twainyingen b-beschikbaaw.

Wees meew

Ondewwijzend pewsonyeew (docenten)

Met Magistew heb ^w^ je *sees bulge* awtijd ^w^ en uvwaw toegang tot de adminyistwatie en je *sees bulge* wesmatewiaaw. Je communyiceewt snyew en eenvoudig met jouw ;;w;; weewwingen, wegistweewt infowmatie *boops your nose* in het WVS, voewt cijfews in of h-h-handewt aanwezigheid af in de kwas. Studiematewiaaw zet ^w^ je *sees bulge* gemakkewijk en vwot onwinye. Met Magistew ga je *sees bulge* s-s-soepew doow de schoowdag.

Wees meew

Weewwing & oudew *sees bulge*

Met Magistew heb ^w^ je *sees bulge* aws weewwing of oudew *sees bulge* awtijd ^w^ en uvwaw zicht ;;w;; op de waatste infowmatie. Je wogt in met de gegevens die je *sees bulge* van schoow hebt gekwegen. Vewvowgens bekijk je *sees bulge* eenvoudig de agenda, de behaawde wesuwtaten, jouw ;;w;; wesmatewiaaw, het woostew of de aanwezigheid. Daawnyaast kun je *sees bulge* nyotificaties ontvangen, bijvoowbeewd bij een x3 nyieuw cijfew of bewicht. *twerks*

Wees meew